Sídlo spoločnosti:
Madačová 164/165
049 22 Gemerská Poloma
Okres Rožnava