Ponuka


Výroba:
 - ventilov uzavieracích, regulačných, spätných, pogumovaných zo šedej liatiny, ocele a nerezovej ocele s ručným kolom alebo pohonom
 - prírub plochých podľa STN 13 1160, DN10-600, PN6-250
 - náhradných dielov pre čerpadlá, stroje a zariadenia
 - výmenníkov tepla a potrubného príslušenstva
 - kontajnerov, stojanov a iných zámočníckych výrobkov na objednávku

Oprava:
 - priemyselných armatúr všetkého druhu
 - čerpadiel priemyselných, ponorných, obehových, dávkovacích a záhradných
 - komplexná zmluvná údržba strojov a zariadení v tepelnej energetike, chémii a iných prevádzkach
 - výpomoc pracovníkov pri S0, G0 a iných odstávkach zariadení
 - montáž techologických zariadení
 - Opravy čepradiel firmy GRUNDFOS a WILO v celom rozsahu

Predaj:
 - priemyselných armatúr všetkého druhu (ventily, šupátka, kohúty, regulátory, odvádzače atď.)
 - čerpadiel pre priemysel, energetiku, stavebníctvo, záhradu, potravinárstvo vrátane náhradných dielov a príslušenstva čerpadiel
 - prírub plochých a krkových z ocelí a nerezovej ocele vrátane prírubových tesnení a potrubného príslušenstva pre vodu a kanál
 - liatinových tvaroviek, hydrantov a potrubného príslušenstva pre vodu a kanalizáciu
 - elektromotorov 0,15kW - 132kW v prevedení pätkové, prírubové, speciálne
 - hriadeľových spojok TITEK a BKN, vrátane náhradných dielov

Služby:
 - prenájom strojov a zariadení
 - v oblasti nakladania s odpadmi
 - doprava tovaru do 3,5t
 - zmluvné servisné prehliadky čerpadiel značiek GRUNDFOS a WILO podľa plánu
 - montáž, demontáž a uvedenie do prevádzky čerpadiel značiek GRUNDFOS a WILO