O firme

Obchodný názov spoločnosti: KIRFAMEX s.r.o.
Adresa spoločnosti: Madáčová 164/165 049 22, Gemerská Poloma
IČO: 36 803 685
DIČ: 2022414845
IČ DPH: SK2022414845

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20083/V