Rovná mreža s rámom 300 x 300x20

Atest A
Katalogové číslo70-4090-3000-00
Hmotnosť [kg]16,5
Rovná mreža s rámom 415 x 415x34

Atest C
Katalogové číslo 70-4020-4200-00
Hmotnosť [kg]51
Rovná mreža s rámom 500 x 500x28

Atest A
Katalogové číslo70-4090-5000-00
Hmotnosť [kg] 57
Mreža DIN 500x500 s betónom

Atest C
Katalogové číslo 70-4080-5000-01
Hmotnosť [kg] 91
Mreža DIN 500x500 s betónom

Atest D
Katalogové číslo 70-4080-5000-04
Hmotnosť [kg]110
Mreža stružk. s rámom 300x300x32

Atest A
Katalogové číslo70-4040-3000-00
Hmotnosť [kg]33

Koš
Katalogové číslo 86-0000-0342-00
Mreža stružk. s rámom 500x500x47

Atest B
Katalogové číslo 70-4040-5000-00
Hmotnosť [kg] 93
Mreža stružk. s rámom 600x600x40

AtestA
Katalogové číslo 70-4030-6010-00
Hmotnosť [kg]118
Vpusť uličná s rámom 560x560x40

AtestB
Katalogové číslo 70-4440-5600-00
Hmotnosť [kg] 119
Vpusť uličná s rámom 560x560x30

AtestA
Katalogové číslo 70-4430-5600-00
Hmotnosť [kg]95
Mreža kruhová k stromu pr.2000

Atest
Katalogové číslo70-4600-2000-00
Hmotnosť [kg]328
Mreža štvor. k stromu 1000x1000

Atest
Katalogové číslo 70-4700-1000-00
Hmotnosť [kg] 164,4
Mreža DN 300

AtestA
Katalogové číslo 70-4800-3000-00
Hmotnosť [kg] 11,5
Mreža odvodňovacia 500 x 120

AtestC
Katalogové číslo 70-4050-5012-00
Hmotnosť [kg]5
Mreža odv. s lit.žľabom 500x120

AtestC
Katalogové číslo 27-4212-0000-00
Hmotnosť [kg]11
Mreža odv.s beton.žľabom 500x120

AtestA
Katalogové číslo 27-4112-0000-00
Hmotnosť [kg]22
Odvod. žlab beton

AtestA
Katalogové číslo 27-4012-0000-00
Hmotnosť [kg] 16